پوست و زیبایی.لب.دهان..جوش.اکنه.لکه .پف.ناخن.سوختگی .خال. پیر پوستی.میخچه .زگیل .زونا..پسوزیاریس.چین و چروک.عرق .اگزما.

پوست و زیبایی

 

تاثیر استفاده از شیوه درمان پالس در بیماری پمفیگوس بیشتر است

یافته‌های تحقیق چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی نشان می‌دهد استفاده از روش پالس نسبت به شیوه کلاسیک در درمان بیماری پمفیگوس ولگاریس موثرتر است.

بیماری پمفیگوس ولگاریس شایع‌ترین شکل پمفیگوس در سرتاسر جهان از جمله ایران است که در صورت فقدان تشخیص و درمان به موقع در ‪ ۱۰۰‬درصد موارد منجر به مرگ می‌شود.

در این تحقیق اثر درمان کلاسیک (کورتون خواراکی همراه باایموران خوراکی) نسبت به تاثیر روش‌های درمانی پالس سیکلوفسفامید و پالس کورتیکو استرویید در درمان بیماری مذکور مقایسه شده است.

تحقیق فوق براساس کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی با ماهیت طولی انجام گرفته و بیماران‌از مهر ماه ‪ ۷۵‬تا آبان ‪ ۸۱‬شمسی مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد از ‪ ۶۰‬بیمار درمان شده به روش کلاسیک ‪۳۷‬ بیمار معادل ‪ ۶۱/۴‬درصد بهبودی کامل و ‪ ۱۶‬بیمار معادل ‪ ۲۸/۷‬درصد بهبودی نسبی حاصل کردند.

یافته‌های‌این تحقیق حاکی‌است که همچنین از ‪۲۵‬بیمار درمان شده به روش پالس ‪ ۲۴‬نفر معادل ‪ ۹۶‬درصد بهبودی کامل داشته‌اند.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، میانگین مدت زمان بستری در بیماران درمان شده به روش کلاسیک با ‪ ۴۲‬روز در برابر ‪ ۱۶‬روز شیوه پالس‌تراپی ، بیشتر بوده است.

محققان این مطالعه نتیجه گرفته‌اند که بکارگیری شیوه پالس‌تراپی در درمان بیماری پمفیگوس ولگاریس نسبت به‌شیوه کلاسیک درمان این بیماری علاوه‌بر تاثیر بیشتر عوارض جانبی کمتری نیز دارد.

+ فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
comment نظرات ()